In Memorium: Mijn broer Gerrit de Wit † 31-7-2006

DE GENEALOGIE

 

Een genealogie is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon.

Van deze mannelijke voorouder dienen de gegevens vermeld te worden van zijn kinderen, van de kinderen van zijn zonen (dus de kleinkinderen van de oorspronkelijke voorouder), van die kleinzonen weer de kinderen (dus de achterkleinkinderen van de oorspronkelijke voorouder) enzovoort.

Om een genealogie te kunnen samenstellen moeten we dus eerst aanvangen met de samenstelling van een stamreeks en van de oudst gevonden stamvader

weer terugwerken naar het heden.

 

DE PARENTEEL

 

Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Van dat ouderpaar dienen dus de gegevens van alle kinderen, alle kleinkinderen, achterkleinkinderen, enzovoort in het gegevenbestand opgenomen te worden.

Ook hierin moeten we dus eerst van het heden naar het verleden werken en vandaaruit weer terug naar het heden.

 

 

 

 

Zoals reeds opgemerkt is met betrekking tot onszelf de samenstelling van deze 'kwartierstaat' het meest uitgebreid omdat we nu eenmaal van al de daarin genoemde voorouders, per generatie, in gelijke mate afstammen. Van elk van hen dragen wij de genetische sporen in ons.

 

ONZE STAMBOOM

 

In de volksmond  het 'Stamboom' onderzoek, hoe uitgebreid dat ook gedaan  wordt, kan nooit klaar zijn. D'r overlijden dagelijks mensen. Er ontstaan ook weer nieuwe verbintenissen tussen mensen, al of niet door 'n huwelijk,  wordt hieruit ook weer nieuwe mensjes geboren. 

Dus onderzoek, naar het eigenlijk prille begin van het ontstaan van al onze achternamen, is niet mogelijk.

Aan de andere kant komt er ook geen eind, gezien naar het heden…

Dit is eigenlijk een moment opname waar ik begin 2002 mee begonnen ben en er zijn heel wat uurtjes in zijn gaan zitten (dan laat ik de kosten nog buiten beschouwing).

Heb ook heel wat tijd door gebracht in het stads archief  van Dordrecht en vele uurtjes gegrasduind op het Internet. Ook heb ik van familie leden en genealogie onderzoekers hulp gehad. Heel veel dank! Er kunnen natuurlijk enige onjuist heden in geslopen zijn, hiervoor dan bij voorbaad, mijn excuses.

Ik hoop dat u bij het door bladeren van dit boek heel veel plezier mag beleven.

Dit overzicht is een combinatie van PARENTEEL en een KWARTIERSTAAT.

 

De groetjes aan ieder die mij liefheb....

Frans de Wit (6-8-2006)